Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk

Witamy Państwa na stronie Kancelarii Adwokackiej Adwokata Piotra Sęk z siedzibą w Łodzi i Zgierzu. Nasza Kancelaria specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach odszkodowawczych.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych usług prawnych.

więcej

ODSZKODOWANIA i ZADOŚĆUCZYNIENIA 

Specjalizujemy się w szeroko rozumianych sprawach odszkodowawczych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień dla naszych Klientów.  

więcej

KOMPLEKSOWA  POMOC  PRAWNA

Oferujemy kompleksową i profesjonalną pomoc prawną, począwszy od etapu postępowania likwidacyjnego, poprzez etap postępowania sądowego, kończąc na etapie postępowania egzekucyjnego. 

więcej

PRZEJRZYSTE  ZASADY  WSPÓŁPRACY

To, czym staramy się wyróżnić na rynku usług prawnych, to przejrzyste zasady współpracy z naszymi Klientami, rzetelna i fachowa informacja oraz brak ukrytych opłat. 

więcej

Adwokat Piotr SękOferowane usługi

 • ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE

  odszkodowania z OC sprawcy wypadku; odszkodowania z AC; dopłaty do zaniżonych odszkodowań; koszty najmu pojazdów zastępczych; utrata wartości pojazdu na skutek wypadku; koszty ekspertyz prywatnych; odwołania od zaniżonych wycen zakładów ubezpieczeń;

 • ZADOŚĆUCZYNIENIA POWYPADKOWE

  zadośćuczynienia dla poszkodowanych w wypadkach; dochodzenie zadośćuczynień z tytułu śmierci dla osób najbliższych; zadośćuczynienia z tytułu uszczerbku na zdrowiu; dochodzenie zadośćuczynień za doznaną krzywdę; zadośćuczynienia z tytułu wypadku; 

 • ODSZKODOWANIA MAJĄTKOWE

  odszkodowania z tytułu zalania; odszkodowania z tytułu zniszczenia mienia; zaniżone odszkodowania roszczenia uzupełniające; odszkodowania z tytułu pożaru; odszkodowania z tytułu kradzieży zniszczenia mienia; odwołania od zaniżonych wycen;

 • BŁĘDY W SZTUCE LEKARSKIEJ

  odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów leczenia, pogrzebu, operacji, rehabilitacji; zadośćuczynienia z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia bądź śmierci osoby najbliższej; renty z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej; odpowiedzialność dyscyplinarna lekarzy;

 • WYPADKI PRZY PRACY

  dochodzenie odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy; dochodzenie roszczeń uzupełniających w stosunku do świadczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy, w tym zadośćuczynień i kosztów leczenia;

 • OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

  roszczenia o zaniechania działań naruszających dobra osobiste; usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych; dochodzenie zadośćuczynień z tytułu naruszenia dóbr osobistych; dochodzenie sum pieniężnych na cale społeczne; 

 • ODSZKODOWANIA Z OC ROLNIKÓW

  odszkodowania i zadośćuczynienia z ubezpieczenia OC rolników w związku ze szkodami związanymi z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego; związane z ruchem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników;

 • ODSZKODOWANIA Z UFG

  dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego; brak ustalenia tożsamości sprawcy szkody; brak ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego; brak wykupionego OC rolnika;

 • SPADEK WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI

  spadek wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; utrata wartości nieruchomości wskutek immisji; urządzenia ograniczające korzystanie z nieruchomości; 

 • SZKODY W WYNIKU PRZESTĘPSTW

  odszkodowania w związku z włamaniem; odszkodowania na skutek kradzieży; odszkodowania w związku ze zniszczeniem mienia wandalizmem; zadośćuczynienia w związku z uszkodzeniem ciała wywołaniem rozstroju zdrowia; 

 • RENTY POWYPADKOWE

  renty z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej; renty z tytułu zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość; renty w związku ze śmiercią osoby najbliższej;

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA

  dochodzenie odszkodowań w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem kontraktu; dochodzenie kar umownych; odszkodowania od nierzetelnych kontrahentów; odszkodowania za przekroczenie terminów wykonania dzieła;

Opinie klientów

"Poza przystępnym wyjaśnieniem mi mojej sprawy z punktu widzenia przysługujących mi roszczeń, byłem bardzo mile zaskoczony bardzo łatwym kontaktem nie tylko z kancelarią ale i z samym mecenasem. Za to ogromny plus!"

Małgorzata

"W zasadzie od momentu zlecenia sprawy kancelarii adwokackiej mecenasa Piotra Sęk wszelkie formalności związane ze sprawą były poza mną. Dla osób pracujących, które nie maja czasu bawić się w papierologię duże odciążenie. Wszelkie uwagi, czy zapytania można załatwić drogą e-mailową, super! Polecam. "

Łukasz

"Chciałam serdecznie podziękować Panie Piotrze za reprezentację mojej osoby przed sądem. Ogromne dzięki, będę Pana na pewno polecać dalej."

Jola

"Mieszkam wraz z rodziną na stałe poza granicami Polski. Jestem bardzo zadowolona, że udało się całą sprawę o odszkodowanie i zadośćuczynienie załatwić w zasadzie drogą e-mailową i telefoniczną bez konieczności wielokrotnego przyjazdu do Polski. Na ogromny plus możliwość bezpośredniego kontaktu z Mecenasem z pominięciem 15 innych pracowników.  "

Agnieszka

yryry

nowa strona

Nasze Kancelarie Adwokackie mieszczą się w Łodzi i ZgierzuJak do nas trafić ?

ADWOKAT PIOTR SĘK 

Kilka słów o mnie. Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Studia prawnicze ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracy magisterskiej w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. W toku studiów wielokrotnie byłem nagradzany za bardzo dobre wyniki w nauce. Z wynikiem bardzo dobrym ukończyłem także Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Na aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi dostałem się z najlepszym wynikiem z egzaminu wstępnego w całym wojewódzkie łódzkim, po czym po trzech latach aplikacji złożył państwowy egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym, uzyskując tytuł adwokata. Obecnie prowadzę kancelarię adwokacką w Łodzi i Zgierzu. Ze swojej dotychczasowej praktyki, mogę poszczycić się kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej Klientów korporacyjnych jak i indywidualnych oraz reprezentacją Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami ścigania na terenie całego kraju. Moja kancelaria adwokacka prowadzi między innymi sprawy spadkowe, rodzinne, cywilne, karne, czy administracyjne, niemniej specjalizujemy się przede wszystkim w szeroko rozumianych sprawach odszkodowawczych. 

Więcej

ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA

Nasza kancelaria adwokacka w Łodzi i Zgierzu posiada wieloletnią praktykę w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień z różnych tytułów prawnych. Prowadzimy między innymi sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, z tytułu uszczerbku na zdrowiu bądź śmierci osoby poszkodowanej, z tytułu uszkodzenia mienia, z tytułu kradzieży, z tytułu naruszenia dóbr osobistych, z tytułu błędów w sztuce lekarskiej, prawniczej, czy budowlanej, z tytułu utraty wartości nieruchomości; z tytułu wypadków przy pracy i wielu innych. 

Nasza kancelaria adwokacka zapewnia kompleksowe wsparcie prawne, począwszy od etapu postępowania likwidacyjnego po etap postępowania egzekucyjnego. Priorytetem, który kieruje naszym działaniem jest zapewnienie profesjonalnie świadczonych usług prawnych, z zachowaniem najwyższych standardów merytorycznych. Za pomocą wszystkich dostępnych środków prawnych dążymy zawsze do jak najkorzystniejszych dla naszych Klientów rozwiązań.

Więcej
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu! 723 639 158
Węcej