Najbliżsi członkowie rodziny w rozumieniu art. 446 Kodeksu cywilnego

Najbliżsi członkowie rodziny w rozumieniu art. 446 Kodeksu cywilnego

Najbliżsi członkowie rodziny w rozumieniu art. 446 K.C.

Zgodnie z art. 446 § 4 Konsku cywilnego, sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Kto zatem należy do kręgu osób najbliższych członków rodziny zmarłego, którym przysługuje zadośćuczynienie na podstawie art. 446 § 4 Kodeksu Cywilnego?

Roszczenie przewidziane w art. 446 § 4 Kodeksu cywilnego przysługuje „najbliższym członkom rodziny zmarłego”. Należy do nich zaliczyć takie osoby, których sytuacja życiowa kształtowała się w pewnej zależności od osoby zmarłego. Chodzi przede wszystkim o małoletnie lub niesamodzielne dzieci oraz małżonka pozostających ze zmarłym we wspólnym gospodarstwie domowym, ale nie tylko!

Adwokat powinien zwrócić uwagę Klientom, że pokrewieństwo nie stanowi wyłącznego kryterium zaliczenia do najbliższych członków rodziny w rozumieniu art. 446 Kodeksu cywilnego.

Istotne jest to, że o tym, kto jest „najbliższym członkiem rodziny zmarłego”, decyduje za każdym razem konkretny układ faktyczny stosunków rodzinnych pomiędzy zmarłym, a tymi osobami. Konkretyzacja, kto jest w danej sprawie najbliższym członkiem rodziny, któremu przysługuje zadośćuczynienie należy zawsze do sądu. To adwokat powinien zwrócić na to uwagę Klientom, czyniąc z nimi pod tym względem stosowne ustalenia. To adwokat także powinien wskazać możliwie szeroki krąg osób uprawnionych zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego, jak i sądowego.

Stosownie do okoliczności danego przypadku za najbliższego członka rodziny zmarłego można uznać np. macochę, ojczyma, ciotkę zmarłego pozostającą na jego utrzymaniu, osoby tworzące związki partnerskie (w tym także związki homoseksualne), osoby pozostające w konkubinacie, dziadków, wnuczków, siostrę, brata i nie tylko.Zadośćuczynienia odszkodowania adwokat Zgierz Łódź

Kancelaria adwokacka adwokata Piotra Sęk z siedzibą w Łodzi i Zgierzu oferuje profesjonalną, kompleksową pomoc prawną w sprawach odszkodowawczych. Główny obszar świadczonych przez nas usług obejmuje województwo łódzkie, niemniej prowadzimy sprawy dla naszych Klientów na obszarze całej Polski. Zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią adwokacką w celu omówienia Państwa sprawy. 


<< POWRÓT