odszkodowania kontraktowe

odszkodowania kontraktowe


Jeżeli natrafiliście Państwo na nierzetelnego kontrahenta, który nie wykonuje zawartej umowy, wykonuje ją wadliwie, bądź ociąga się z jej ukończeniem, nasza kancelaria adwokacka oferuje Państwu kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Nasza kancelaria adwokacka może Państwu zaoferować m.in.:

  1. pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań związanych z utratą korzyści na skutek nieterminowego wykonania kontraktu;
  2. pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z poniesionymi dodatkowymi kosztami magazynowania, transportu, ubezpieczenia itp.;
  3. pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań na skutek poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze zleceniem dokończenia umowy podmiotom trzecim;
  4. pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z tytułu rękojmi bądź gwarancji.         

<< POWRÓT