Odszkodowanie za wprowadzenie w błąd przez pośrednika

Odszkodowanie za wprowadzenie w błąd przez pośrednika

Odszkodowanie za wprowadzenie w błąd przez pośrednika

Odszkodowanie za wprowadzenie w błąd przez pośrednika kredytowego, to kwestia odrębna od roszczenia o unieważnienie umowy pożyczki. To drugie stanowi po prostu żądanie przywrócenia stanu poprzedniego. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w swojej uchwale.

Roszczenia przeciwko bankowi

Małżeństwo wniosło do sądu powództwo przeciwko dużemu bankowi i towarzystwu ubezpieczeniowemu. Żądało unieważnienia umowy pożyczki, przy omawianiu warunków której pośrednik miał wprowadzić małżeństwo w błąd. Sprawa związana jest z kredytem hipotecznym w ramach programu „Rodzina na swoim”.

Kredyt hipoteczny z warunkami

Para otrzymała kredyt w wysokości 400 tysięcy złotych na okres 30 lat na zakup mieszkania. Tu zaczynają się problemy. Do umowy dołączono cesję roszczenia przysługującego małżonkom względem powoda o zwrot wkładu własnego w kwocie blisko 170 tysięcy złotych.


<< POWRÓT