Odszkodowanie za wprowadzenie w błąd przez pośrednika

Odszkodowanie za wprowadzenie w błąd przez pośrednika

Odszkodowanie za wprowadzenie w błąd przez pośrednika

Odszkodowanie za wprowadzenie w błąd przez pośrednika kredytowego, to kwestia odrębna od roszczenia o unieważnienie umowy pożyczki. To drugie stanowi po prostu żądanie przywrócenia stanu poprzedniego. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w swojej uchwale.

Roszczenia przeciwko bankowi

Małżeństwo wniosło do sądu powództwo przeciwko dużemu bankowi i towarzystwu ubezpieczeniowemu. Żądało unieważnienia umowy pożyczki, przy omawianiu warunków której pośrednik miał wprowadzić małżeństwo w błąd. Sprawa związana jest z kredytem hipotecznym w ramach programu „Rodzina na swoim”.

Kredyt hipoteczny z warunkami

Para otrzymała kredyt w wysokości 400 tysięcy złotych na okres 30 lat na zakup mieszkania. Tu zaczynają się problemy. Do umowy dołączono cesję roszczenia przysługującego małżonkom względem powoda o zwrot wkładu własnego w kwocie blisko 170 tysięcy złotych.

Jednocześnie zawarcie umowy o kredyt hipoteczny było zależne od spełnienia wielu dodatkowych warunków. Mowa dla przykładu o konieczności zawarcia umowy pożyczki z dużym bankiem, z której to pożyczki pieniądze miały trafić na opłacenie polisy na życie. Oczywiście polisa na życie stanowiła kolejny warunek do zawarcia umowy o kredyt hipoteczny. Jeszcze jednym była wspomniana cesja roszczenia małżonków wobec dewelopera.


Kredytobiorcy nie chcieli korzystać z dodatkowych produktów poza samym kredytem hipotecznym. Chcieli więc ustalić z pośrednikiem, skąd tyle warunków, wiążących się de facto z zakupem innych produktów. Wówczas pośrednik wyjaśnił, że środki z polisy na życie będą wpłacone na fundusz kapitałowy, a ten ma służyć spłacie zobowiązania kredytowego.

Pośrednik wprowadza w błąd

Pośrednik zapomniał jednak poinformować, iż duży bank i towarzystwo ubezpieczeniowe należą do tej samej grupy kapitałowej. Małżeństwo nie mając takiej wiedzy dokonało właściwych opłat na kwotę przeszło 40 tysięcy złotych oraz cesję grupowego ubezpieczenia na życie. Tym samym stracili prawo do korzystania z tej polisy.

Dopiero trzy lata później para chciała rozwiązania umowy zawartej pod wpływem błędu. Bank odmówił, jako że małżonkowie mieli zaakceptować wszystkie stawiane im warunki.

Sąd po stronie kredytobiorców

Sprawa trafiła do sądu rejonowego. Ten stwierdził, że niedopuszczalne jest nierzetelne informowanie o warunkach umowy oraz o samych korzyściach oferowanych produktów, bez wskazania ryzyka. Uznał działania pośrednika za nieuczciwe praktyki, które wprowadziły małżeństwo w błąd. Tym samym unieważnił tak umowę ubezpieczenia, jak i umowę. Pożyczki.

Apelację złożyło towarzystwo ubezpieczeń. Sąd zastanawiał się tutaj, czy można unieważnić jedynie niektóre postanowienia umowy stanowiące nieuczciwe praktyki, zamiast unieważniać całą umowę. Druga podniesiona kwestia, to czy można unieważnić umowę wprowadzającą w błąd bez wyroku sądu. W końcu sąd uznał, że poszkodowany można żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. Rozumie się przez to głównie unieważnienie umowy, wzajemny zwrot świadczeń oraz zwrot kosztów poniesionych przez konsumenta przy nabyciu produktu.

Odszkodowanie to odrębna kwestia

Tymczasem Sąd Najwyższy w swojej uchwale poinformował, że unieważnienie umowy, to zasadniczo żądanie przywrócenia stanu poprzedniego. Nie ma to nic wspólnego z ogólną odpowiedzialnością odszkodowawczą. Zatem małżonkowie jako powodowie mogą dochodzić rozwiązania umowy, a także zapłaty określonej sumy pieniężnej i częściowego unieważnienia umowy. Wszystko to zależy jednak od spełnienia ogólnych przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej.

Kancelaria odszkodowawcza – Łódź Zgierz

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług prawnych w sprawach odszkodowawczych. Nasze kancelarie mieszczą się w Łodzi i Zgierzu. Dane kontaktowe znajdziecie Państwo w zakładce kontakt.


<< POWRÓT