ODSZKODOWANIA Z OC ROLNIKÓW

ODSZKODOWANIA Z OC ROLNIKÓW


Jeżeli posiadają Państwo gospodarstwo rolne i w związku z jego funkcjonowaniem została wyrządzona szkoda, nasza kancelaria adwokacka może zaoferować Państwu pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień z obowiązkowego OC rolników. Oferta naszej kancelarii adwokackiej obejmuje w tym zakresie:

  1. dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień z ubezpieczenia OC rolników w związku ze szkodami związanymi z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego będącymi następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia;
  2. dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień w związku ze szkodami związanymi z ruchem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa rolnego;
  3. dochodzenie odszkodowań za szkody powstałe w budynkach rolniczych na skutek zdarzeń losowych w postaci m.in.: ognia, huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu;
  4. dochodzenie odszkodowań w ramach wykupionego dobrowolnego ubezpieczenia od skutków suszy, powodzi, czy innych klęsk żywiołowych. 

<< POWRÓT