Odszkodowanie dla leasingobiorcy z VAT

Odszkodowanie dla leasingobiorcy z VAT

Odszkodowanie dla leasingobiorcy z VAT

Sąd Najwyższy – Izba Cywilna w orzeczeniu z 11 września 2020 roku (Sygn. akt III CZP 90/19) stwierdził, że odszkodowanie dla leasingobiorcy z tytułu ubezpieczenia OC powinno obejmować VAT.

Odszkodowanie dla leasingobiorcy

Sąd Najwyższy musiał rozstrzygnąć, czy odszkodowanie z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych należne leasingobiorcy pojazdu, który po wypadku zlecił wykonanie naprawy uszkodzonego pojazdu, obejmuje podatek VAT. Dotyczyło to części, w której leasingobiorca nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku zapłaconego. Dzieje się tak wtedy, gdy leasingobiorca ma prawo do odliczenia jedynie 50% podatku VAT od wydatków związanych z samochodem.

VAT musi zostać doliczony

W orzeczeniu stwierdzono, że odszkodowanie dla leasingobiorcy powinno obejmować VAT. Co jednak istotne, podatek od towarów i usług ujęty w kwocie odszkodowania będzie miał taki wymiar, jaki przysługuje leasingobiorcy do odliczenia. Mowa więc nie o całości, a tylko o 50% podatku.

Spokój leasingobiorcy

Nie zmienia to jednak faktu, że leasingobiorcy przyzwyczajeni są już do tego, że przy wydatkach na samochód przysługuje odliczenie VAT właśnie w 50%. Tymczasem ubezpieczyciele wypłacając odszkodowanie do tej pory jakby o tym zapominali. Orzeczenie Sądu Najwyższego zmienia więc teraz sytuację na korzyść leasingobiorców. Muszą oni jednak rzeczywiście ponieść wydatki na naprawę pojazdu i udokumentować to fakturą wystawioną właśnie na dane leasingobiorcy. Wskazuje to przy okazji, że w rozstrzyganym problemie to leasingobiorca, a nie leasingodawca, jest traktowany jak poszkodowany.

Sprawy odszkodowawcze – adwokat Łódź Zgierz

Zapewniamy kompleksowe i profesjonalne wsparcie prawne w sprawach z zakresu dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień. Nasze kancelarie mieszczą się w Łodzi oraz w Zgierzu. Zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu, celem omówienia Państwa problemu prawnego, w celu uzyskania porady oprawnej, a także w celu reprezentacji przed sądami.


<< POWRÓT