Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnej

Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnej

Zadośćuczynienie za zerwanie więzi rodzinnej

Niekiedy zdarza się, że na skutek wypadku dochodzi do śmierci bliskich na osób. Dochodzi w takiej sytuacji do zerwania tzw. w orzecznictwie więzi rodzinnych.

W orzecznictwie sądów powszechnych ugruntowany jest już pogląd, że w takiej sytuacji osobom najbliższym należne jest zadośćuczynienie. Ale w jakiej wysokości? Niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie.

Proste, matematyczne oszacowanie wartości majątkowej doznanej przez poszkodowanego krzywdy jest niemożliwe. Nie ma w tym zakresie żadnego wzoru, czy ustawowo narzuconej kwoty. Wszystko zależy m.in. od konkretnego stanu faktycznego, od argumentacji przedstawionej w sprawie, od zebranego materiału dowodowego. Trzeba na pewno w tego typu sprawach odszkodowawczych uwzględniać kompensacyjny charakter tego żądania oraz rodzaj naruszonego dobra. 

Należy mieć na względzie, że prawo do zachowania więzi rodzinnych i życia w pełnej rodzinie, jest dobrem szczególnym, dlatego należy zapewnić mu szczególną ochronę. Naruszenie tego dobra stanowi znacznie większą dolegliwość dla członka rodziny, aniżeli naruszenie innego dobra osobistego, a co ważniejsze, jego skutki rozciągają się na całe życie osób bliskich. 

Naszym zdaniem, pomoc adwokata w tego typu sprawach o zadośćuczynienia dla osób najbliższych z tytułu śmierci poszkodowanego jest wręcz niezbędna. Adwokat pomoże przygotować wszelką dokumentację, przygotuje odpowiednie pisma - czy to do sądu, czy to do zakładu ubezpieczeń bądź też do sprawcy szkody – zgłosi właściwe wnioski dowodowe. Nasza kancelaria adwokacka oferuje kompleksowe wsparcie prawne w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia w tego typu sprawach. Zapraszamy do kontaktu, celem omówienia Państwa sprawy. 

Pomoc w dochodzeniu odszkodowań – adwokat Łódź Zgierz

Oferujemy pomoc prawną w sprawach o zadośćuczynienia z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz z tytułu zerwania więzi rodzinnych na skutek śmierci osoby najbliższej. Zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne począwszy od etapu postępowania likwidacyjnego po etap postępowania egzekucyjnego. Nasze kancelarie mieszczą się w Łodzi i Zgierzu. Zapraszamy do kontaktu. 


<< POWRÓT