Odszkodowanie za opóźniony lot w różnych walutach

Odszkodowanie za opóźniony lot w różnych walutach

Odszkodowanie za opóźniony lot w różnych walutach

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w jednym z ostatnich orzeczeń stwierdził, że odszkodowanie za opóźniony lot, choć określone w euro, może być wypłacane w różnych walutach. Inaczej doszłoby do naruszenia zasady równego traktowania względem pasażera żądającego odszkodowania.

Odszkodowanie za opóźniony lot – w jakiej walucie?

Pewien pasażer miał przylecieć z państwa spoza Unii Europejskiej do Polski. Lot opóźnił się jednak kilka godzin. Wówczas mógł ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot w wysokości 400,00 euro. Nie zrobił jednak tego sam, a przekazał wierzytelność do wyegzekwowania podmiotowi, który zajmuje się tym profesjonalnie. Podmiot ten wniósł o zasądzenie od przewoźnika kwoty 1698,64 złotych tytułem zadośćuczynienia. Była to równowartość 400,00 euro według kursu Narodowego Banku Polskiego na dzień wytoczenia powództwa. Przewoźnik tymczasem wniósł o oddalenie powództwa, podnosząc zarzut niewłaściwego określenia kwoty roszczenia.

Sąd Najwyższy za przewoźnikiem

Co ciekawe, w kwestii waluty, w jakiej ma być spełnione świadczenie, na kanwie innej sprawy, wypowiadał się już polski Sąd Najwyższy. Wówczas uznał, iż zgodnie z art. 358 Kodeksu cywilnego, wyrażającym zasadę walutowości, jeśli dłużnik nie wybrał waluty spełnienia świadczenia, a strony nie zawarły umowy, to wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia jedynie w walucie obcej. Tym samym Sąd Najwyższy zapoczątkował linię orzeczniczą zmierzającą właśnie w tym kierunku.

TSUE za pasażerem

Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanął na zupełnie innym stanowisku. Uznał bowiem, że wybór innej waluty krajowej niż euro nie jest wykluczony. Gdyby tak było, naruszono by unijną zasadę równego traktowania.

PORADY PRAWNE ŁÓDŹ ZGIERZ

Kancelaria adwokacka adwokata Piotra Sęk z siedzibą w Zgierzu i Łodzi oferuje szeroko rozumianą pomoc prawną oraz reprezentację sądową w sprawach odszkodowawczych. Oferujemy kompleksowe wsparcie prawne zarówno na etapie likwidacji szkody w sporze z zakładami ubezpieczeń, które zazwyczaj zaniżają należne odszkodowania jak i na etapie postępowania sądowego. Zapraszamy do skorzystania z naszych porad prawnych celem wyjaśnienia Państwa sytuacji prawnej.


<< POWRÓT