Szkoda wyrządzona przez małoletniego

Szkoda wyrządzona przez małoletniego

Szkoda wyrządzona przez dziecko - kto naprawi?

Kto jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez dziecko? Czy można w ogóle dochodzić w takich przypadkach naprawienia szkody? Postaramy się na to pytanie odpowiedzieć w niniejszym wpisie.

Według art. 426 Kodeksu cywilnego małoletni, który nie ukończył lat 13, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.

Regulacja ta wychodzi z założenia, że przed ukończeniem przez sprawcę szkody określonego wieku nie można spodziewać się po jego stronie właściwego rozeznania dla świadomego powzięcia decyzji i wyrażenia woli.

Zgodnie ze wskazanym przepisem, do ukończenia wskazanego wieku małoletni nie odpowiada za popełniony przez siebie czyn, natomiast odpowiadają za niego opiekun ustawowy lub opiekun faktyczny na mocy odrębnych przepisów np. na podstawie art. 427 Kodeksu cywilnego.

Co ciekawe na samą odpowiedzialność małoletniego sprawcy szkody nie ma wpływu moment orzekania o niej przez sąd. Małoletni, który w chwili wyrządzenia szkody nie ukończył lat 13, nie będzie ponosił odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę także wówczas, gdy w chwili wyrokowania jest już pełnoletni.


Nie należy jednak tracić z pola widzenia, że małoletni do ukończenia 13 roku życia, któremu nie można przypisać winy, odpowiada na zasadzie ryzyka lub słuszności na podstawie innych przepisów Kodeksu cywilnego, np. art. 433–435 Kodeksu cywilnego bądź też na zasadzie słuszności na podstawie art. 428 Kodeksu cywilnego.


Reasumując, artykuł 426 Kodeksu cywilnego wyłącza odpowiedzialność osób małoletnich do lat 13 na zasadzie winy, gdyż osobom w tym przedziale wiekowym winy przypisać nie można.

Sprawy odszkodowawcze Łódź Zgierz

Nasza kancelaria adwokacka w Łodzi i w Zgierzu oferuje kometową pomoc prawną w sprawach dotyczących dochodzenia odszkodowań oraz zadośćuczynień. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu. Zapraszamy także do odwiedzenia naszej strony głównej: www.adwokat-sekpiotr.pl.


<< POWRÓT