ODSZKODOWANIA MAJĄTKOWE

ODSZKODOWANIA MAJĄTKOWE


W dzisiejszych czasach częstokroć zdarza się, że np. na skutek różnego rodzaju decyzji administracyjnych, uchwał, czy też stanów faktycznych wartość naszych nieruchomości gwałtowanie spada. W takich przypadkach nasza kancelaria adwokacka może Państwu zaproponować pomoc prawną m.in. w zakresie:

  1. dochodzenia roszczeń z tytułu spadku wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany;
  2. dochodzenia roszczeń z tytułu utraty wartości nieruchomości wskutek immisji z gruntów sąsiednich;
  3. dochodzenia roszczeń związanych z posadowieniem na nieruchomości urządzeń przesyłowych, słupów energetycznych, gazociągów, wodociągów itp.

<< POWRÓT