ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE

ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE


Nasza kancelaria adwokacka posiada bogate doświadczenie w sprawach odszkodowawczych z tytułu wypadków komunikacyjnych. Nasza kancelaria adwokacka oferuje Państwu m.in. usługi prawne w zakresie:

  1. dochodzenie roszczeń z AC, OC sprawcy wypadku komunikacyjnego;
  2. dochodzenie roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
  3. dochodzenie odszkodowań z tytułu powstałych szkód materialnych, w tym kosztów najmu pojazdu zastępczego, utraty wartości pojazdu na skutek wypadku, kosztów pogrzebu, leczenia, wizyt lekarskich, operacji, rehabilitacji, lekarstw, dojazdów, noclegów itp.;
  4. dochodzenie zadośćuczynień z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia bądź śmierci osoby najbliższej;
  5. dochodzenie rent z tytułu całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
  6. dochodzenie roszczeń dla najbliższych członków rodziny zmarłego.

<< POWRÓT