Pełne odszkodowanie po udokumentowanej naprawie

Pełne odszkodowanie po udokumentowanej naprawie

Pełne odszkodowanie po udokumentowanej naprawie?

Rzecznik Finansowy wystąpił do Sądu Najwyższego ze skargą nadzwyczajną. Twierdzi w niej, że towarzystwa ubezpieczeniowe nie mają uprawnień, by uzależniać pełne odszkodowanie od dokonania naprawy pojazdu i udokumentowania tego fakturami.

Należna tylko różnica

Skarga nadzwyczajna opiera się o prawomocny wyrok stołecznego Sądu Okręgowego – RF chce jego uchylenia. Jednocześnie wnosi o zasądzenie na rzecz poszkodowanego odszkodowania w wysokości blisko 37 000 złotych, powiększonego o odsetki. Kwota to różnica pomiędzy wypłaconym odszkodowaniem, sięgającym niespełna 77 000 złotych, a niezbędnymi kosztami naprawy z kosztorysu rzeczoznawcy – niemal 114 000 złotych.

Pełne odszkodowanie oczami sądu

Sąd Okręgowy uznał, że jeśli poszkodowany dokonał naprawy pojazdu, to ma prawo żądać jedynie różnicy między kosztami naprawy z kosztorysu rzeczoznawcy a odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela. Warunek to wykazanie dokonania naprawy fakturami czy rachunkami.

Decydować powinien właściciel

W praktyce sprowadza się to do pośredniego wytyczenia warunków naprawy auta przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Rzecznik Finansowy uważa natomiast, że to nie towarzystwo ubezpieczeniowe, choćby pośrednio, powinno decydować o sposobie naprawy pojazdu, a właściciel. Może przecież zdecydować, czy rozpocznie naprawdę po uzyskaniu odszkodowania, czy zrobi to wcześniej, a pieniądze z odszkodowania przeznaczy na inne cele.

Pomoc w dochodzeniu odszkodowań Łódź Zgierz

Oferujemy kompleksową pomoc prawnądochodzeniu odszkodowań m.in. od zakładów ubezpieczeń oraz od sprawców szkody. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w reprezentacji Klientów w sprawach odszkodowawczych, nie tylko na obszarze województwa łódzkiego, ale na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu.


<< POWRÓT