odszkodowania z UFG

odszkodowania z UFG


Nasza kancelaria adwokacka posiada doświadczenie w reprezentacji Klientów w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia przed Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. W zakres świadczonych przez naszą kancelarię adwokacką usług prawnych wchodzi m.in. dochodzenie odszkodowań oraz zadośćuczynień z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w sytuacji, gdy:

  1. nie ustalono tożsamości sprawcy szkody;
  2. gdy posiadacz pojazdu mechanicznego nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych;
  3. gdy rolnik, osoba pozostająca z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, a rolnik nie był ubezpieczony obowiązkowym ubezpieczeniem OC rolników.

<< POWRÓT