renty powypadkowe

renty powypadkowe


W zakresie spraw o roszczenia odszkodowawcze i o zadośćuczynienia nasza kancelaria adwokacka oferuje również szeroko rozumianą pomoc prawną oraz reprezentację sadową w sprawach o renty m.in. z tytułu:

  1. utraty przez poszkodowanego całkowitej lub częściowej zdolności do pracy zarobkowej;
  2. zwiększenia się potrzeb poszkodowanego lub zmniejszenia jego widoków powodzenia na przyszłość;
  3. śmierci osoby na której ciążył obowiązek alimentacyjny od osoby zobowiązanej do naprawienia szkody.

<< POWRÓT