naruszenie dóbr osobistych

naruszenie dóbr osobistych


Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk posiada praktykę w sprawach z zakresu ochrony dóbr osobistych, a co za tym idzie również w dochodzeniu roszczeń z tym związanych. Nasza kancelaria adwokacka może pomóc Państwu m.in. w:

  1. wystąpieniu z roszczeniami o zaniechanie działań naruszających dobra osobiste, w tym o zabezpieczenie roszczeń na czas trwania procesu;
  2. dochodzeniu przed sądami czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, w tym ogłoszenia przeprosin w odpowiedniej treści i formie;
  3. dochodzeniu zadośćuczynień z tytułu naruszenia dóbr osobistych;
  4. dochodzeniu określonych sum pieniężnych na wskazane cale społeczne;
  5. dochodzeniu odszkodowań z tytułu wyrządzenia szkód majątkowych na skutek naruszenia dóbr osobistych. 


<< POWRÓT