SZKODY NA MIENIU

SZKODY NA MIENIU


W sytuacji zniszczenia mienia nasza kancelaria adwokacka może Państwu zaoferować kompleksową pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych zarówno od samego sprawcy szkody jak i od zakładu ubezpieczeń z tytuły wykupionej polisy. Nasza kancelaria adwokacka oferuje w tym zakresie m.in.:

  1. pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z uszkodzeniem mienia np. na skutek zalania mieszkania, budynków gospodarczych, biura;
  2. pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z uszkodzeniem mienia np. na skutek pożaru;
  3. pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z uszkodzeniem mienia np. na skutek innych zdarzeń losowych spowodowanych przyczynami zewnętrznymi. 

<< POWRÓT