Odszkodowanie za nielegalne działania fiskusa nienależne

Odszkodowanie za nielegalne działania fiskusa nienależne

Odszkodowanie za nielegalne działania fiskusa

Sąd Najwyższy orzekł, że podatnikowi nie należy się odszkodowanie za nielegalne działania fiskusa, bo choć przeprowadził egzekucję, to nie wydał decyzji. W efekcie nie można mówić nawet o delikcie.

Egzekucja bez decyzji

Pewien urząd skarbowy bez wydania decyzji dokonał egzekucji poprzez zajęcie i sprzedaż rzeczy podatnika. Problem w tym, że podatnik nie zalegał z żadnymi należnościami podatkowymi.

Walka o odszkodowanie

W związku z tym zwrócił się do sądu, aby zasądzono odszkodowanie za nielegalne działania fiskusa. Roszczenie zostało oddalone. Powód? Podatnik nie mógł zaskarżyć decyzji fiskusa, bo decyzji… nie było. Zaskarżyć należało co najwyżej sposób prowadzenia egzekucji. Tyle, że teraz nie jest to możliwe, bo roszczenie uległo już przedawnieniu.

Sprawy przed sądami

Jak to możliwe? W 2005 roku spółka, która miała zalegać z zapłatą podatków, została rozwiązana. Tytuł wykonawczy wydano dopiero po tym fakcie. Urząd skarbowy uznał wówczas, że były wspólnik w spółce to osoba trzecia, która ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Osoba trzecia nie jest zaś uprawniona do dochodzenia roszczeń. Argumentację tę podzielił tak sąd I, jak i sąd II instancji. Sąd Najwyższy oddalił zaś kasację powoda.Adwokat Łódź - Adwokat Zgierz

Kancelaria adwokacka adwokata Piotra Sęk z siedzibą w Łodzi i Zgierzu specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach odszkodowawczych. Prowadzimy m.in. sprawy odszkodowawcze związane z wypadkami drogowymi, z uszkodzeniem mienia na skutek zalania, pożaru, kradzieży, czy też tytułu naruszenia dóbr osobistych. 


<< POWRÓT