ODSZKODOWANIA PRACOWNICZE

ODSZKODOWANIA PRACOWNICZE


W zakresie roszczeń pracowników z tytułu poniesionego uszczerbku na zdrowiu podczas świadczonej pracy bądź w drodze do lub z pracy nasza kancelaria adwokacka może Państwu zaproponować:

  1. pomoc prawną w dochodzeniu odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
  2. pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń uzupełniających w stosunku do świadczeń wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w tym zadośćuczynień;
  3. pomoc prawną w sporządzaniu odwołań od orzeczeń orzeczników ZUS;
  4. reprezentację sądową w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy. 

           


<< POWRÓT