Brak wypłaty pełnego odszkodowania. Skarga nadzwyczajna

Brak wypłaty pełnego odszkodowania. Skarga nadzwyczajna

Zaniżone odszkodowanie?

Skarga nadzwyczajna Prokuratura Generalnego trafiła do Sądu Najwyższego w sprawie, w której Sąd Okręgowy w Szczecinie orzekł brak wypłaty pełnego odszkodowania.

Sprawa dotyczy kolizji sprzed kilku lat, w efekcie której uszkodzeniu uległ samochód osobowy. Jego właściciel nie ponosił winy za zdarzenie. Naprawił samochód, a potem wystąpił do ubezpieczyciela sprawcy kolizji o zwrot kosztów. Ubezpieczyciel nie zwrócił ich w całości. Brak wypłaty pełnego odszkodowania spowodował, że sprawa trafiła do sądu.


Zajmował się nią Sąd Rejonowy w Szczecinie, który przyjął racje właściciela pojazdu za słuszne. Orzekł tym samym, że ubezpieczyciel winien wypłacić właścicielowi uszkodzonego pojazdu pełne odszkodowanie. Ubezpieczyciel nie zamierzał się jednak poddawać i wniósł apelację.

Sąd Okręgowy w Szczecinie jako sąd II instancji stwierdził, że w przypadku, gdy naprawa samochodu nastąpiła przed wypłatą całości odszkodowania, konieczne jest wykazanie rzeczywiście poniesionych kosztów naprawy. Jego zdaniem wysokość odszkodowania zależy bowiem właśnie od poniesionych kosztów, nie zaś od uszkodzeń czy sposobu ich naprawy. Tym samym uznał, iż właściciel uszkodzonego pojazdu nie ma racji i brak wypłaty pełnego odszkodowania przez ubezpieczyciela to słuszna droga.

Wówczas do sprawy włączył się Prokurator Generalny, składając skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Zarzuca on w niej szczecińskiemu Sądowi Okręgowemu, że w wyroku dokonał błędnej wykładni przepisów prawa materialnego zawartych w Kodeksie cywilnym. Ponadto miało dojść też do naruszenia praw i zasad konstytucyjnych, jak choćby tych wynikających z art. 2 Konstytucji, dotyczących sprawiedliwości społecznej. Orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie dodatkowo stoi w sprzeczności z dotychczasową linią orzeczniczą.Odszkodowania powypadkowe adwokat w Łodzi Zgierzu


Kancelaria adwokacka adwokata Piotra Sęk z siedzibą w Łodzi oraz w Zgierzu oferuje kompleksową pomoc prawną w sprawach dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień związanych nie tylko ze szkodami komunikacyjnymi, ale również w sprawach dotyczących błędów w sztuce lekarskiej, z tytułu naruszenia dóbr osobistych, czy szkód wyrządzonych na skutek przestępstwa. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu.


<< POWRÓT