ZADOŚĆUCZYNIENIA POWYPADKOWE

ZADOŚĆUCZYNIENIA POWYPADKOWE


Nasza kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną w uzyskiwaniu odszkodowań i zadośćuczynień związanych z uszczerbkiem na zdrowiu bądź związanych ze śmiercią osoby poszkodowanego. Posiadamy m.in. doświadczenie w sprawach o: 

  1. zapłatę wszelkich kosztów związanych z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia, w tym m.in.: koszty leczenia, koszty wizyt lekarskich, koszty specjalistycznego sprzęty, koszty lekarstw, koszty rehabilitacji, koszty specjalistycznego transportu, koszty noclegu;
  2. uzyskanie z góry sumy potrzebnej na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumy potrzebne na przygotowanie do innego zawodu;
  3. renty z tytułu całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej oraz z tytułu zwiększenia się potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;
  4. wypłatę zadośćuczynienia w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia;
  5. zadośćuczynienia dla najbliższych członków rodziny w związku ze śmiercią poszkodowanego i powstałą z tego tytułu krzywdą;
  6. odszkodowanie dla najbliższych członków rodziny w związku ze śmiercią poszkodowanego jeżeli jej skutkiem jest znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.


<< POWRÓT