Adwokat Piotr Sęk

ODSZKODOWANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA

Adwokat Piotr Sęk ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi z wynikiem bardzo dobrym, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego. W toku studiów wielokrotnie nagradzany za bardzo dobre wyniki w nauce listami gratulacyjnymi Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Z wynikiem bardzo dobrym ukończył także Podyplomowe Studium Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Prawnik Piotr Sęk dostał się na aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi z najlepszym wynikiem z egzaminu wstępnego w całym wojewódzkie łódzkim, po czym po trzech latach aplikacji złożył państwowy egzamin adwokacki z wynikiem pozytywnym, uzyskując tytuł adwokata. Adwokat Piotr Sęk swoje kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kilku renomowanych łódzkich kancelariach adwokackich, w Fundacji Academia Iuris, a także w kancelarii notarialnej.

Mecenas Piotr Sęk może poszczycić się kilkuletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej Klientów korporacyjnych jak i indywidualnych oraz reprezentacją Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami ścigania na terenie całego kraju. Kancelaria adwokacka adwokata Piotra Sęk prowadzi m.in. sprawy cywilne (w tym sprawy rodzinne, sprawy spadkowe, sprawy odszkodowawcze, roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych, wypadków komunikacyjnych, błędu w sztuce lekarskiej), sprawy karne (w tym sprawy karno-skarbowe, sprawy wykroczeniowe, postępowania w sprawach dotyczących nieletnich, postępowania z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii), a także w sprawy administracyjne. Nasza kancelaria adwokacka specjalizuje się w szeroko rozumianych sprawach odszkodowawczych. Adwokat Piotr Sęk jest również członkiem międzynarodowego stowarzyszenia International Police Association.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęk doradza i stara się skutecznie rozwiązywać problemy swoich Klientów. Priorytetem, który kieruje naszym działaniem jest zapewnienie profesjonalnie świadczonych usług z zachowaniem najwyższych standardów merytorycznych. Za pomocą wszystkich dostępnych środków prawnych dążymy zawsze do jak najkorzystniejszych dla naszych Klientów rozwiązań.

Więcej na: www.adwokat-piotrsek.pl