BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ

BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ


Do zakresu usług prawnych świadczonych przez naszą kancelarię adwokacką można również zaliczyć reprezentację sądową w tzw. sprawach błędów w sztuce lekarskiej, zarówno przed sądami cywilnymi, karnymi jak i dyscyplinarnymi. Oferujemy w tym zakresie pomoc w:

  1. dochodzeniu odszkodowań z tytułu powstałych szkód majątkowych, w tym kosztów pogrzebu, kosztów leczenia, wizyt lekarskich, operacji, rehabilitacji, lekarstw, dojazdów, noclegów, itp.;
  2. dochodzeniu zadośćuczynień z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia bądź śmierci osoby najbliższej;
  3. dochodzeniu rent z tytułu całkowitej bądź częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość.

<< POWRÓT