SZKODY Z CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH

SZKODY Z CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH


Jeżeli padli Państwo ofiarą przestępstwa bądź też ponieśliście Państwo straty majątkowe z tytułu czynu niedozwolonego np. kradzieży, włamania, zniszczenia mienia, nasza kancelaria adwokacka zapewni Państwu pomoc prawną m.in. w zakresie:

  1. dochodzenia odszkodowań z tytułu wyrządzenia szkód majątkowych od sprawców przestępstwa;
  2. dochodzenia zadośćuczynień z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rozstroju zdrowia bądź śmierci osoby najbliższej oraz odszkodowań związanych z kosztami leczenia;
  3. reprezentacji pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w sprawach karnych oraz w sprawach karnych wykonawczych, w tym na etapie postępowania egzekucyjnego. 

<< POWRÓT